ماه رمضان ماه بندگی ماه سعادت ماهی که نشان دهنده تفکیک انسان با سایر موجودات پرواضح مشهود است از راه رسید رمضان الکریم مبارک❤️

 

عاشقان، اینجا کلاس درس ماست
ما همه شاگرد و استادش خداست

درس آن راه کمال و بندگیست
شیوه ی انسان شدن در زندگیست

با عمل تنها بود این آزمون
از مسیر عقل رفتن تا جنون

باید اینجا چشم دل را وا کنی
تا که در عرش خدا ماوا کنی

درس اول در وصالش، اشتیاق
درس آخر، وصل و پایان فراق

شرط اول، عاشقی، تسلیم عشق
ورنه بیخود دیده ای تعلیم عشق

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...